روزنامه چندرسانه‌ای دروازه تهران ۲ شهریور ۱۴۰۰ – شهر دوستدار کودک

روزنامه چندرسانه‌ای دروازه تهران - ۲ شهریور ۱۴۰۰ - ویژه نامه شهر دوستدار کودک - سایت دروازه تهران - Darvazehtehran - Darvazeh tehran

یادداشت روز یادداشت روز

نگاهی به اقدامات شهرداری برای طرح دوستدار کودک

پایتخت در مسیر کودکان

سال‌هاست که طرح شهر دوست دار کودک در شهر تهران تصویب شده است. طرحی که مدیریت شهری تصویب کرده و بر اساس آن الزاماتی برای حرکت به سمت شهر دوستدار کودک تدوین شده است. با این وجود این طرح سال‌ها با مشکلات و موانعی روبرو بوده است. در این دوره شهرداری، معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران، اجرای این طرح را در دستور کار خود قرار داده است.

شهر دوستدار کودک شهری است که در آن خواسته‌های کودک در اولویت قرار می‌گیرد. وضع اجتماعی، فرهنگی و معماری شهر همسو با نیازهای آنان است و حقوق کودکان در سیاست‌ها، قوانین، برنامه‌ها و بودجه منعکس می‌شود.

در شهرهای دوستدار کودک تلاش می‌شود تا کودکان در شکل‌دهی به محیط اطرافشان بیشترین تأثیرگذاری را داشته است. شهری دوستدار کودک مکانی است که کودکان در آن احساس امنیت و آرامش می‌کنند. قادرند به کاوش یادگیری در مورد فضاهای پیرامون خود بپردازند. کودکان نیازمند محیط‌هایی هستند که آنان را مخاطب قرار دهد و به چالش وا دارد. این محیط‌ها علاوه بر جذابیت باید کودکان را به …

ادامه مقاله

یادداشت روز یادداشت روز

نگاهی به اقدامات شهرداری برای طرح دوستدار کودک

پایتخت در مسیر کودکان

سال‌هاست که طرح شهر دوست دار کودک در شهر تهران تصویب شده است. طرحی که مدیریت شهری تصویب کرده و بر اساس آن الزاماتی برای حرکت به سمت شهر دوستدار کودک تدوین شده است. با این وجود این طرح سال‌ها با مشکلات و موانعی روبرو بوده است. در این دوره شهرداری، معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران، اجرای این طرح را در دستور کار خود قرار داده است.

ادامه مقاله

گزارش تصویری

نمایش همه

نظرات بسته شده است.