روزنامه چندرسانه‌ای دروازه تهران ۳۰ مهر ۱۳۹۹

روزنامه چندرسانه‌ای دروازه تهران - ۳۰ مهر ۱۳۹۹ - Darvazehtehran - Darvazeh tehran

یادداشت روز یادداشت روز

شهر‌ها بعد از روزگار کرونا چه تغییراتی خواهند کرد؟

خانه‌هایی برای روزگار قرنطینه

شهرها در مرکز همه‌گیری کرونا قرار دارند، همان‌طور که در طول تاریخ در مرکزیت سایر بیماری‌های واگیردار قرار گرفته‌اند. این بار شیوع بیماری کرونا از شهر شلوغی در مرکز چین آغاز شد، بیماری به سرعت در سایر شهرهای جهان گسترش یافت و بیشتر قربانیانش را از شهرها گرفت…

ادامه مقاله

یادداشت روز یادداشت روز

شهر‌ها بعد از روزگار کرونا چه تغییراتی خواهند کرد؟

خانه‌هایی برای روزگار قرنطینه

شهرها در مرکز همه‌گیری کرونا قرار دارند، همان‌طور که در طول تاریخ در مرکزیت سایر بیماری‌های واگیردار قرار گرفته‌اند. این بار شیوع بیماری کرونا از شهر شلوغی در مرکز چین آغاز شد، بیماری به سرعت در سایر شهرهای جهان گسترش یافت و بیشتر قربانیانش را از شهرها گرفت…

ادامه مقاله

 

گزارش تصویری گزارش تصویری

گزارش تصویری

نمایش همه

نظرات بسته شده است.