روزنامه چندرسانه‌ای دروازه تهران ۳ آبان ۱۳۹۹

روزنامه چندرسانه‌ای دروازه تهران - ۳ آبان ۱۳۹۹ - Darvazehtehran - Darvazeh tehran

یادداشت روز یادداشت روز

 سهم ساکنان پایتخت از فضای ورزشی شهر چقدر است؟

گام‌های تهران برای ورزش همگانی

«تهران با کمبود فضای ورزشی روبه‌رو است»؛ این را آمارها و ارقامی می‌گویند که ارگان‌ها و نهادهای متولی منتشر کرده‌اند. طبق آمار فرمانداری تا ۱۳۹۸ استان تهران ۵ میلیون و ۹۵۷ هزار و ۹۴۳ متر مربع فضای ورزشی داشته است. سرانه هر تهرانی از این فضا تنها ۵۸ سانتی‌متر می‌شود…

ادامه مقاله

یادداشت روز یادداشت روز

 سهم ساکنان پایتخت از فضای ورزشی شهر چقدر است؟

گام‌های تهران برای ورزش همگانی

«تهران با کمبود فضای ورزشی روبه‌رو است»؛ این را آمارها و ارقامی می‌گویند که ارگان‌ها و نهادهای متولی منتشر کرده‌اند. طبق آمار فرمانداری تا ۱۳۹۸ استان تهران ۵ میلیون و ۹۵۷ هزار و ۹۴۳ متر مربع فضای ورزشی داشته است. سرانه هر تهرانی از این فضا تنها ۵۸ سانتی‌متر می‌شود…

ادامه مقاله

گزارش تصویری گزارش تصویری

گزارش تصویری

نمایش همه

نظرات بسته شده است.