روزنامه چندرسانه‌ای دروازه تهران ۳ دی ۱۳۹۹

روزنامه چندرسانه‌ای دروازه تهران - ۳ دی ۱۳۹۹ - سایت دروازه تهران - Darvazehtehran - Darvazeh tehran

یادداشت روز یادداشت روز

سینماهای لاله‌زار زیر ضرب ساخت و ساز

تلاش برای حفظ ایران

 «طوفان در شهر ما» دو بار وزیدن گرفته است. بار نخست وقتی آن را اکران کردند و ۲۴ فروردین ۱۳۳۷ جمعیت خیابان لاله‌زار را بند آورده بود و یک‌بار وقتی که ساخت و سازها شروع کردند همه نشانه‌های خیابان لاله‌زار را حذف کردند و حالا رسیده‌اند سرِخط؛ قرعه تخریب را به نام «سینما ایران» زدند.

ادامه مقاله

یادداشت روز یادداشت روز

سینماهای لاله‌زار زیر ضرب ساخت و ساز

تلاش برای حفظ ایران

 «طوفان در شهر ما» دو بار وزیدن گرفته است. بار نخست وقتی آن را اکران کردند و ۲۴ فروردین ۱۳۳۷ جمعیت خیابان لاله‌زار را بند آورده بود و یک‌بار وقتی که ساخت و سازها شروع کردند همه نشانه‌های خیابان لاله‌زار را حذف کردند و حالا رسیده‌اند سرِخط؛ قرعه تخریب را به نام «سینما ایران» زدند.

ادامه مقاله

گزارش تصویری گزارش تصویری

گزارش تصویری

نمایش همه

نظرات بسته شده است.