روزنامه چندرسانه‌ای دروازه تهران ۴ آذر ۱۳۹۹

روزنامه چندرسانه‌ای دروازه تهران - ۴ آذر ۱۳۹۹ - سایت دروازه تهران - Darvazehtehran - Darvazeh tehran

یادداشت روز یادداشت روز

تخریب یک بنای تاریخی دیگر در تهران

خداحافظ زیبای میدان فلسطین

ضلع شمال شرقی میدان فلسطین تهران سال‌ها مأمن یکی از زیباترین بناهای شهر بود. خانه تاریخی زند نوابی سال‌ها پس زمینه خاطره تصویری کسانی بود که از میدان فلسطین تهران و خیابان فلسطین گذر می‌کردند. بنایی که در دهه ۸۰ در فهرست آثار ملی ثبت شده بود تا برای حفظ تاریخ شهر تهران حمایت قانونی شود و …

ادامه مقاله

یادداشت روز یادداشت روز

تخریب یک بنای تاریخی دیگر در تهران

خداحافظ زیبای میدان فلسطین

ضلع شمال شرقی میدان فلسطین تهران سال‌ها مأمن یکی از زیباترین بناهای شهر بود. خانه تاریخی زند نوابی سال‌ها پس زمینه خاطره تصویری کسانی بود که از میدان فلسطین تهران و خیابان فلسطین گذر می‌کردند. بنایی که در دهه ۸۰ در فهرست آثار ملی ثبت شده بود تا برای حفظ تاریخ شهر تهران حمایت قانونی شود و …

ادامه مقاله

گزارش تصویری گزارش تصویری

گزارش تصویری

نمایش همه

نظرات بسته شده است.