روزنامه چندرسانه‌ای دروازه تهران ۴ دی ۱۳۹۹

روزنامه چندرسانه‌ای دروازه تهران - ۴ دی ۱۳۹۹ - سایت دروازه تهران - Darvazehtehran - Darvazeh tehran

یادداشت روز یادداشت روز

چرا هوای تهران با وجود کاهش ۳۰ درصدی تردد خودروها آلوده است؟

معمای مازوت

نه کاهش تردد خودروها در شهر و نه وزش باد و بارش باران و برف، هیچ کدام در این روزهای کرونایی نتوانسته دردی از آلودگی هوای تهران دوا کند. تهران پاییز ۱۳۹۹ را با ۳۹ روز ناسالم و ۵۱ روز سالم پشت سر گذاشته است؛ یعنی ۷ روز ناسالم بیشتر از پاییز ۹۸ و ۲۴ روز ناسالم بیشتر از پاییز ۹۷.

ادامه مقاله

یادداشت روز یادداشت روز

چرا هوای تهران با وجود کاهش ۳۰ درصدی تردد خودروها آلوده است؟

معمای مازوت

نه کاهش تردد خودروها در شهر و نه وزش باد و بارش باران و برف، هیچ کدام در این روزهای کرونایی نتوانسته دردی از آلودگی هوای تهران دوا کند. تهران پاییز ۱۳۹۹ را با ۳۹ روز ناسالم و ۵۱ روز سالم پشت سر گذاشته است؛ یعنی ۷ روز ناسالم بیشتر از پاییز ۹۸ و ۲۴ روز ناسالم بیشتر از پاییز ۹۷.

ادامه مقاله

گزارش تصویری گزارش تصویری

گزارش تصویری

نمایش همه

نظرات بسته شده است.