روزنامه چندرسانه‌ای دروازه تهران ۶ آبان ۱۳۹۹

روزنامه چندرسانه‌ای دروازه تهران - ۶ آبان ۱۳۹۹ - Darvazehtehran - Darvazeh tehran

یادداشت روز یادداشت روز

دو بنای تاریخی در لاله‌زار احیا می‌شود

خاطره مشیر‌ها در کوچه مشیرالدوله

دو پلاک تاریخی در کوچه مشیرالدوله خیابان لاله‌زار سال‌ها بود که از نظرها پنهان بودند و به سمت تخریب می‌رفتند. دو پلاک تاریخی از خاندان سرشناس مشیرالدوله پیرنیا که دقیقاً در کنار عمارت مشیرالدوله قرار داشتند اما کمتر کسی از وجودشان خبر داشت و بی‌خبری عاملی برای تخریب گام به گام آن‌ها بود…

ادامه مقاله

یادداشت روز یادداشت روز

دو بنای تاریخی در لاله‌زار احیا می‌شود

خاطره مشیر‌ها در کوچه مشیرالدوله

دو پلاک تاریخی در کوچه مشیرالدوله خیابان لاله‌زار سال‌ها بود که از نظرها پنهان بودند و به سمت تخریب می‌رفتند. دو پلاک تاریخی از خاندان سرشناس مشیرالدوله پیرنیا که دقیقاً در کنار عمارت مشیرالدوله قرار داشتند اما کمتر کسی از وجودشان خبر داشت و بی‌خبری عاملی برای تخریب گام به گام آن‌ها بود…

ادامه مقاله

گزارش تصویری گزارش تصویری

گزارش تصویری

نمایش همه

نظرات بسته شده است.