روزنامه چندرسانه‌ای دروازه تهران ۶ آذر ۱۳۹۹

روزنامه چندرسانه‌ای دروازه تهران - ۶ آذر ۱۳۹۹ - سایت دروازه تهران - Darvazehtehran - Darvazeh tehran

یادداشت روز یادداشت روز

تغییر نام خیابان‌ها و نقش شورای شهر

گفتگو، راه حل پذیرش تغییرات

تغییر نام خیابان‌ها و کوچه‌ها همواره یکی از فعالیت‌های دائمی شورای شهر تهران در دوره‌های مختلف بوده است. تغییراتی که در دوره‌های مختلف مدیریت شهری ادامه داشته و لیست پیشنهاد تغییر اسامی کوچه و خیابان‌های شهر همواره پای ثابت صحن شورای شهر تهران بوده است.

ادامه مقاله

یادداشت روز یادداشت روز

تغییر نام خیابان‌ها و نقش شورای شهر

گفتگو، راه حل پذیرش تغییرات

تغییر نام خیابان‌ها و کوچه‌ها همواره یکی از فعالیت‌های دائمی شورای شهر تهران در دوره‌های مختلف بوده است. تغییراتی که در دوره‌های مختلف مدیریت شهری ادامه داشته و لیست پیشنهاد تغییر اسامی کوچه و خیابان‌های شهر همواره پای ثابت صحن شورای شهر تهران بوده است.

ادامه مقاله

 

گزارش تصویری گزارش تصویری

گزارش تصویری

نمایش همه

نظرات بسته شده است.