روزنامه چندرسانه‌ای دروازه تهران ۷ دی ۱۳۹۹

روزنامه چندرسانه‌ای دروازه تهران - ۷ دی ۱۳۹۹ - سایت دروازه تهران - Darvazehtehran - Darvazeh tehran

یادداشت روز یادداشت روز

همه تصمیم‌ها برای تئاتر شهر

از حصار تا حریم

وضعیت تئاتر شهر به عنوان یک مرکز فرهنگی با ارزش‌های تاریخی در شهر تهران، آن هم در یکی از پر رفت و آمدترین نقاط شهر همواره چالش‌های خاص خود را داشته است. چالش‌هایی مانند ساخت و ساز در حریم آن‌ها یا لزوم حفاظت از حریم فرهنگی بنا با حصارکشی. حل چالش‌های تئاتر شهر به عنوان یکی از …

ادامه مقاله

یادداشت روز یادداشت روز

همه تصمیم‌ها برای تئاتر شهر

از حصار تا حریم

وضعیت تئاتر شهر به عنوان یک مرکز فرهنگی با ارزش‌های تاریخی در شهر تهران، آن هم در یکی از پر رفت و آمدترین نقاط شهر همواره چالش‌های خاص خود را داشته است. چالش‌هایی مانند ساخت و ساز در حریم آن‌ها یا لزوم حفاظت از حریم فرهنگی بنا با حصارکشی. حل چالش‌های تئاتر شهر به عنوان یکی از …

ادامه مقاله

گزارش تصویری گزارش تصویری

گزارش تصویری

نمایش همه

نظرات بسته شده است.