روزنامه چندرسانه‌ای دروازه تهران ۷ شهریور ۱۴۰۰ – موتورسوار خوب

روزنامه چندرسانه‌ای دروازه تهران - ۷ شهریور ۱۴۰۰ - ویژه نامه موتورسوار خوب - سایت دروازه تهران - Darvazehtehran - Darvazeh tehran

یادداشت روز یادداشت روز

نگاهی به کمپین موتورسوار خوب

موتورسوار خوبی باش!

تهران پر از موتورهایی است که روزانه جان، گوش و اعصاب شهروندان را هدف قرار داده‌اند. حضور پر تعداد موتورهای به ویژه در معابر مرکزی شهر و نبود فرهنگ درست موتورسواری باعث شده که موتورسیکلت تبدیل به معضلی برای شهر تهران شود. معضلی که هم آلودگی صوتی و زیست محیطی تولید می‌کند و هم جان شهروندان را در معرض آسیب قرار می‌دهد. تعداد زیاد موتورسواران در شهر تهران تبدیل به یک معضل اجتماعی شده است. ۵/۱ میلیون موتورسیکلت در شهر تهران فعلاً بوده که از …

ادامه مقاله

یادداشت روز یادداشت روز

نگاهی به کمپین موتورسوار خوب

موتورسوار خوبی باش!

تهران پر از موتورهایی است که روزانه جان، گوش و اعصاب شهروندان را هدف قرار داده‌اند. حضور پر تعداد موتورهای به ویژه در معابر مرکزی شهر و نبود فرهنگ درست موتورسواری باعث شده که موتورسیکلت تبدیل به معضلی برای شهر تهران شود. معضلی که هم آلودگی صوتی و زیست محیطی تولید می‌کند و هم جان شهروندان را در معرض آسیب قرار می‌دهد. تعداد زیاد موتورسواران در شهر تهران تبدیل به یک معضل اجتماعی شده است. ۵/۱ میلیون موتورسیکلت در شهر تهران فعلاً بوده که از …

ادامه مقاله

گزارش تصویری

نمایش همه

نظرات بسته شده است.