روزنامه چندرسانه‌ای دروازه تهران ۸ آبان ۱۳۹۹

روزنامه چندرسانه‌ای دروازه تهران - ۸ آبان ۱۳۹۹ - Darvazehtehran - Darvazeh tehran

یادداشت روز یادداشت روز

سرنوشت یک عمارت تاریخی تغییر کرد

عمارت خیابان نوفل لوشاتو در دست مرمت

عمارتی تاریخی در جداره شمالی خیابان نوفل لوشاتو، سال‌ها بود که وضعیت مناسبی نداشت و بیم آن می‌رفت که مانند بسیاری از بناهای تاریخی تهران روزی به تاریخ بپیوندد و تخریب شود. عمارت سرهنگ یوسف بهرامی، سال‌ها اداره اوقاف تهران بود و بخشی از آن در سال ۹۴ دچار ریزش شده و زمزمه‌ها از قصد تخریب بنا خبر می‌داد.

ادامه مقاله

یادداشت روز یادداشت روز

سرنوشت یک عمارت تاریخی تغییر کرد

عمارت خیابان نوفل لوشاتو در دست مرمت

عمارتی تاریخی در جداره شمالی خیابان نوفل لوشاتو، سال‌ها بود که وضعیت مناسبی نداشت و بیم آن می‌رفت که مانند بسیاری از بناهای تاریخی تهران روزی به تاریخ بپیوندد و تخریب شود. عمارت سرهنگ یوسف بهرامی، سال‌ها اداره اوقاف تهران بود و بخشی از آن در سال ۹۴ دچار ریزش شده و زمزمه‌ها از قصد تخریب بنا خبر می‌داد.

ادامه مقاله

گزارش تصویری گزارش تصویری

گزارش تصویری

نمایش همه

نظرات بسته شده است.