روزنامه چندرسانه‌ای دروازه تهران ۹ آذر ۱۳۹۹

روزنامه چندرسانه‌ای دروازه تهران - ۹ آذر ۱۳۹۹ - سایت دروازه تهران - Darvazehtehran - Darvazeh tehran

یادداشت روز یادداشت روز

مدیریت شهری پیگیری می‌کند

بازگشت بوی عجیب به شهر تهران

روز گذشته دوباره شهروندان تهرانی در برخی نقاط بوی نامطبوعی در سطح شهر استشمام کردند. اتفاقی که در شهر تهران سابقه‌دار است. سال گذشته یک‌بار بخش وسیعی از مناطق مرکزی شهر تهران درگیر بوی عجیبی شد که تا چند ساعت ادامه داشت. پس از این چند بار دیگر نیز در مناطق محدودی شهروندان از استشمام …

ادامه مقاله

یادداشت روز یادداشت روز

مدیریت شهری پیگیری می‌کند

بازگشت بوی عجیب به شهر تهران

روز گذشته دوباره شهروندان تهرانی در برخی نقاط بوی نامطبوعی در سطح شهر استشمام کردند. اتفاقی که در شهر تهران سابقه‌دار است. سال گذشته یک‌بار بخش وسیعی از مناطق مرکزی شهر تهران درگیر بوی عجیبی شد که تا چند ساعت ادامه داشت. پس از این چند بار دیگر نیز در مناطق محدودی شهروندان از استشمام …

ادامه مقاله

گزارش تصویری گزارش تصویری

گزارش تصویری

نمایش همه

نظرات بسته شده است.