روزنامه چندرسانه‌ای دروازه تهران ۹ دی ۱۳۹۹

روزنامه چندرسانه‌ای دروازه تهران - ۹ دی ۱۳۹۹ - سایت دروازه تهران - Darvazehtehran - Darvazeh tehran

یادداشت روز یادداشت روز

اولین بنای بلند تهران چگونه ساخته شد؟

تنها بازمانده معماری نوین خیابان جمهوری

پیش از اینکه برج‌ها از گوشه‌‌ و کنار این شهر سر برآورند، ساخت نخستین بناهای بلند مرتبه‌ در تهران حیرت ساکنان این شهر را برانگیخته بود. خیابان جمهوری محلی بود که نخستین بناهای بلند مرتبه در آن ساخته شد. بعد از ساختمان باشگاه افسران با ۴ طبقه به دست خارجی‌ها در تهران، اولین ساختمان …

ادامه مقاله

یادداشت روز یادداشت روز

اولین بنای بلند تهران چگونه ساخته شد؟

تنها بازمانده معماری نوین خیابان جمهوری

پیش از اینکه برج‌ها از گوشه‌‌ و کنار این شهر سر برآورند، ساخت نخستین بناهای بلند مرتبه‌ در تهران حیرت ساکنان این شهر را برانگیخته بود. خیابان جمهوری محلی بود که نخستین بناهای بلند مرتبه در آن ساخته شد. بعد از ساختمان باشگاه افسران با ۴ طبقه به دست خارجی‌ها در تهران، اولین ساختمان …

ادامه مقاله

گزارش تصویری گزارش تصویری

گزارش تصویری

نمایش همه

نظرات بسته شده است.