روزنامه ۱۲ شهریور ۹۹

روزنامه دروازه تهران - ۱۲ شهریور ۱۳۹۹

یادداشت روز یادداشت روز

داستان کسبه‌های قدیمی تهران؛ «رستوران شمشیری»

آن کباب تهرانی

کمتر کسی پیدا می‌شود که طعمش را دوست نداشته باشد. البته آنچه که این خوراک  را به غذایی لذیذ بدل کرده، رمز و رازی است که در دستور طبخش نهفته است. دستوری که «کباب کوبیده» را محبوب‌ تهرانی‌ها کرده. غذایی که اگرچه از زمان ورودش به ایران نزدیک به ۱۰۰ سال می‌گذرد...

ادامه مقاله

یادداشت روز یادداشت روز

داستان کسبه‌های قدیمی تهران؛ «رستوران شمشیری»

آن کباب تهرانی

کمتر کسی پیدا می‌شود که طعمش را دوست نداشته باشد. البته آنچه که این خوراک  را به غذایی لذیذ بدل کرده، رمز و رازی است که در دستور طبخش نهفته است. دستوری که «کباب کوبیده» را محبوب‌ تهرانی‌ها کرده. غذایی که اگرچه از زمان ورودش به ایران نزدیک به ۱۰۰ سال می‌گذرد...

ادامه مقاله

گزارش تصویری گزارش تصویری

گزارش تصویری

نمایش همه

نظرات بسته شده است.