روزنامه ۱۳ شهریور ۹۹

روزنامه دروازه تهران - ۱۳ شهریور ۱۳۹۹

یادداشت روز یادداشت روز

داستان کسبه‌های قدیمی پایتخت؛ «راسته بلورفروش‌ها»

قلب بلورین تهران در ته شهر

پیش از این‌ها انتهای تهران لقب داشت و با دروازه‌هایش تهران را از استان‌های هم جوارش جدا می‌کرد. بعدتر تبدیل به گاراژ‌هایی شد که تنها خودروهای سنگین در آن تردد می‌کردند اما امروز  برای عده‌ای قلب بلورین تهران است؛ «شوش». به دنبال قدمتش باید تا دوران دارالخلافه ناصری به عقب بازگشت…

ادامه مقاله

یادداشت روز یادداشت روز

داستان کسبه‌های قدیمی پایتخت؛ «راسته بلورفروش‌ها»

قلب بلورین تهران در ته شهر

پیش از این‌ها انتهای تهران لقب داشت و با دروازه‌هایش تهران را از استان‌های هم جوارش جدا می‌کرد. بعدتر تبدیل به گاراژ‌هایی شد که تنها خودروهای سنگین در آن تردد می‌کردند اما امروز  برای عده‌ای قلب بلورین تهران است؛ «شوش». به دنبال قدمتش باید تا دوران دارالخلافه ناصری به عقب بازگشت…

ادامه مقاله

گزارش تصویری گزارش تصویری

گزارش تصویری

نمایش همه

نظرات بسته شده است.