روزنامه ۱۳ مهر ۱۳۹۹

روزنامه چندرسانه‌ای دروازه تهران - ۱۳ مهر ۱۳۹۹ - Darvazehtehran - Darvazeh tehran

یادداشت روز یادداشت روز

چرا طرح انتقال پایتخت از تهران مطرح شد؟

بحران‌هایی که حل نمی‌شوند، فراموش می‌شوند

در طول تاریخ ایران، تجربه انتقال پایتخت از شهری به شهر دیگر با تغییر حکومت‌ها امری رایج بوده است. با انتخاب تهران به عنوان پایتخت از سوی بنیان‌گذار قاجار حالا این شهر به پایتخت ۲۰۰ ساله ایران بدل شده است…

ادامه مقاله

یادداشت روز یادداشت روز

چرا طرح انتقال پایتخت از تهران مطرح شد؟

بحران‌هایی که حل نمی‌شوند، فراموش می‌شوند

در طول تاریخ ایران، تجربه انتقال پایتخت از شهری به شهر دیگر با تغییر حکومت‌ها امری رایج بوده است. با انتخاب تهران به عنوان پایتخت از سوی بنیان‌گذار قاجار حالا این شهر به پایتخت ۲۰۰ ساله ایران بدل شده است…

ادامه مقاله

گزارش تصویری گزارش تصویری

گزارش تصویری

نمایش همه

نظرات بسته شده است.