روزنامه ۱۴ مهر ۱۳۹۹

روزنامه چندرسانه‌ای دروازه تهران - ۱۴ مهر ۱۳۹۹ - Darvazehtehran - Darvazeh tehran

یادداشت روز یادداشت روز

۱۴ مهر روز تهران است

شهری برای تماشا

هویت هر شهر گره به تاریخش خورده است. اصفهان و یزد به بافت و بناهای تاریخی‌شان تکیه زده‌اند. شیراز با صفای مردمان، رشت با فرهنگ و غذایش هویت پیدا می‌کند و به همین ترتیب هر شهر برای خودش هویتی منحصربه‌فرد ساخته است؛ اما هویت تهران چیست؟ شهری که ردپای تاریخی‌اش …

ادامه مقاله

یادداشت روز یادداشت روز

۱۴ مهر روز تهران است

شهری برای تماشا

هویت هر شهر گره به تاریخش خورده است. اصفهان و یزد به بافت و بناهای تاریخی‌شان تکیه زده‌اند. شیراز با صفای مردمان، رشت با فرهنگ و غذایش هویت پیدا می‌کند و به همین ترتیب هر شهر برای خودش هویتی منحصربه‌فرد ساخته است؛ اما هویت تهران چیست؟ شهری که ردپای تاریخی‌اش …

ادامه مقاله

 

گزارش تصویری گزارش تصویری

گزارش تصویری

نمایش همه

نظرات بسته شده است.