روزنامه ۱۵ شهریور ۹۹

روزنامه دروازه تهران - ۱۵ شهریور ۱۳۹۹

یادداشت روز یادداشت روز

با محلات تهران آشنا شوید؛ « جوادیه» از آغاز تا امروز

به نام مهندس جواد

تهران را با محله‌هایش می‌شناسند؛ از سنگلج تا تجریش، از پامنار تا صادقیه. اگر قرار باشد از تهران بگوییم به غیر از موقعیت جغرافیایی و اهمیت سیاسی‌اش در ایران، این محله‌هایش هستند که حرفی برای گفتن دارند. برخی محله‌ها به واسطه قدمت تاریخی‌شان و …

ادامه مقاله

یادداشت روز یادداشت روز

با محلات تهران آشنا شوید؛ « جوادیه» از آغاز تا امروز

به نام مهندس جواد

تهران را با محله‌هایش می‌شناسند؛ از سنگلج تا تجریش، از پامنار تا صادقیه. اگر قرار باشد از تهران بگوییم به غیر از موقعیت جغرافیایی و اهمیت سیاسی‌اش در ایران، این محله‌هایش هستند که حرفی برای گفتن دارند. برخی محله‌ها به واسطه قدمت تاریخی‌شان و …

ادامه مقاله

گزارش تصویری گزارش تصویری

گزارش تصویری

نمایش همه

نظرات بسته شده است.