روزنامه ۱۵ مهر ۱۳۹۹

روزنامه چندرسانه‌ای دروازه تهران - ۱۵ مهر ۱۳۹۹ - Darvazehtehran - Darvazeh tehran

یادداشت روز یادداشت روز

تلاش برای مناسب‌سازی تهران برای افراد دارای معلولیت

توسعه برای آدم‌ها یا خودرو‌ها

برآورد‌های ابتدایی از جمعیت افراد دارای معلولیت در تهران می‌گوید که بین ۸۰۰ تا یک میلیون از جمعیت ۱۴ میلیون و نیمی این کلان‌شهر به سختی از امکانات موجود شهری استفاده می‌کنند. اغلب پیاده راه‌ها، کوچه‌ها، خیابان‌ها، مراکز و ادارات دولتی، پارک‌ها، فضای تفریحی، سینماها، استخرها و …

ادامه مقاله

یادداشت روز یادداشت روز

تلاش برای مناسب‌سازی تهران برای افراد دارای معلولیت

توسعه برای آدم‌ها یا خودرو‌ها

برآورد‌های ابتدایی از جمعیت افراد دارای معلولیت در تهران می‌گوید که بین ۸۰۰ تا یک میلیون از جمعیت ۱۴ میلیون و نیمی این کلان‌شهر به سختی از امکانات موجود شهری استفاده می‌کنند. اغلب پیاده راه‌ها، کوچه‌ها، خیابان‌ها، مراکز و ادارات دولتی، پارک‌ها، فضای تفریحی، سینماها، استخرها و …

ادامه مقاله

گزارش تصویری گزارش تصویری

گزارش تصویری

نمایش همه

نظرات بسته شده است.