روزنامه ۱۶ شهریور ۹۹

روزنامه دروازه تهران - ۱۶ شهریور ۱۳۹۹

یادداشت روز یادداشت روز

با محلات تهران آشنا شوید؛ نظامی گنجوی از آغاز تا امروز

از محله آسیاب‌ها تا محله پهلوانان

تهران زمان ناصری محدوده کوچکی در مرکز تهران فعلی بود. محدوده ای که بسیاری از محله ها و اراضی فعلی تهران در پشت دیوارهایش قرار داشت. یکی از این محلات که در اراضی خارج از تهران ناصری قرار دارد، محله نظامی گنجوی است. با توجه به قرار داشتن محله نظامی گنجوی در خارج از دیوارهای تهران میتوان احتمال داد که …

ادامه مقاله

یادداشت روز یادداشت روز

با محلات تهران آشنا شوید؛ نظامی گنجوی از آغاز تا امروز

از محله آسیاب‌ها تا محله پهلوانان

تهران زمان ناصری محدوده کوچکی در مرکز تهران فعلی بود. محدوده ای که بسیاری از محله ها و اراضی فعلی تهران در پشت دیوارهایش قرار داشت. یکی از این محلات که در اراضی خارج از تهران ناصری قرار دارد، محله نظامی گنجوی است. با توجه به قرار داشتن محله نظامی گنجوی در خارج از دیوارهای تهران میتوان احتمال داد که …

ادامه مقاله

گزارش تصویری گزارش تصویری

گزارش تصویری

نمایش همه

نظرات بسته شده است.