روزنامه ۱۹ شهریور ۹۹

روزنامه دروازه تهران - ۱۹ شهریور ۱۳۹۹

یادداشت روز یادداشت روز

سهم شهرداری از صنعت سینما در تهران

وقتی یک پرده سینما هم غنیمت است

۲۱ شهریور ماه روز ملی سینما در ایران است.  یعنی روزی که کفته می‌شود نخستین دوربين فيلم‌بردارى به دستور مظفر‌الدین شاه به ایران آمد. البته ثبت روزی به نام سینما در تقویم ایران ۱۰۰ سال پس از ورود اولین دوربین رقم خورد. با دوربین خریداری شده نخستین فیلم‌های ایرانی در سفر مظفرالدین شاه به اوستاند بلژیک…

ادامه مقاله

یادداشت روز یادداشت روز

سهم شهرداری از صنعت سینما در تهران

وقتی یک پرده سینما هم غنیمت است

۲۱ شهریور ماه روز ملی سینما در ایران است.  یعنی روزی که کفته می‌شود نخستین دوربين فيلم‌بردارى به دستور مظفر‌الدین شاه به ایران آمد. البته ثبت روزی به نام سینما در تقویم ایران ۱۰۰ سال پس از ورود اولین دوربین رقم خورد. با دوربین خریداری شده نخستین فیلم‌های ایرانی در سفر مظفرالدین شاه به اوستاند بلژیک…

ادامه مقاله

گزارش تصویری گزارش تصویری

گزارش تصویری

نمایش همه

نظرات بسته شده است.