روزنامه ۱ شهریور ۹۹

روزنامه دروازه تهران - ۱ شهریور ۱۳۹۹

یادداشت روز یادداشت روز

بیمارستان وزیری تهران چگونه ساخته شد

نیت روز‌های وبا

همه‌گیری وبا در دوره قاجار پای ثابت قتل عام مردم تهران بود. کمبود امکانات بهداشتی و فرهنگ عمومی اجازه کنترل همه گیری را نمی داد. گاهی خانواده سلطنتی و رجال برای جلوگیری از ابتلا به خارج از تهران می‌رفتند. زمانی که وبا از کشته، پشته می‌ساخت کمتر مقام دولتی‌ای به درد مردم رسیدگی می‌کرد…

ادامه مقاله

یادداشت روز یادداشت روز

بیمارستان وزیری تهران چگونه ساخته شد

نیت روز‌های وبا

همه‌گیری وبا در دوره قاجار پای ثابت قتل عام مردم تهران بود. کمبود امکانات بهداشتی و فرهنگ عمومی اجازه کنترل همه گیری را نمی داد. گاهی خانواده سلطنتی و رجال برای جلوگیری از ابتلا به خارج از تهران می‌رفتند. زمانی که وبا از کشته، پشته می‌ساخت کمتر مقام دولتی‌ای به درد مردم رسیدگی می‌کرد…

ادامه مقاله

گزارش تصویری گزارش تصویری

گزارش تصویری

نمایش همه

نظرات بسته شده است.