روزنامه ۱ مهر ۱۳۹۹

روزنامه چندرسانه‌ای دروازه تهران - ۱ مهر ۱۳۹۹ - Darvazehtehran - Darvazeh tehran

یادداشت روز یادداشت روز

به مناسبت روز جهانی بدون خودرو

تهران منهای ماشین

تصویر شهر تهران بدون حضور خودروها، به ویژه خودروهای شخصی تک‌سرنشین، شاید تصویر رویایی‌ای باشد. سالهاست که دنیای مدرن حق انسان‌ها از شهر را کم و کمتر کرده است و حالا خودروها و ماشین‌ها صاحبان اصلی شهرها شده‌اند. اما رویای شهری بدون حضور خودروها حالا در بسیاری از کشورها …

ادامه مقاله

یادداشت روز یادداشت روز

به مناسبت روز جهانی بدون خودرو

تهران منهای ماشین

تصویر شهر تهران بدون حضور خودروها، به ویژه خودروهای شخصی تک‌سرنشین، شاید تصویر رویایی‌ای باشد. سالهاست که دنیای مدرن حق انسان‌ها از شهر را کم و کمتر کرده است و حالا خودروها و ماشین‌ها صاحبان اصلی شهرها شده‌اند. اما رویای شهری بدون حضور خودروها حالا در بسیاری از کشورها …

ادامه مقاله

گزارش تصویری گزارش تصویری

گزارش تصویری

نمایش همه

نظرات بسته شده است.