روزنامه ۲۰ شهریور ۹۹

روزنامه دروازه تهران - ۲۰ شهریور ۱۳۹۹

یادداشت روز یادداشت روز

تاثیر کرونا بر شهر

گردشگری تهران در دست انداز

گردشگری شهر تهران تازه داشت جان می‌گرفت. خانه های قدیمی که پیش از این شکار بساز و بفروش ها می‌شدند، در صف تبدیل به اقامتگاه، هاستل و کافه بودند. موزه‌های خصوصی مقصد تازه‌ای در شهر تهران بودند و هر روز به وسعت جاذبه‌های گردشگری افزوده می‌شد…

ادامه مقاله

یادداشت روز یادداشت روز

تاثیر کرونا بر شهر

گردشگری تهران در دست انداز

گردشگری شهر تهران تازه داشت جان می‌گرفت. خانه های قدیمی که پیش از این شکار بساز و بفروش ها می‌شدند، در صف تبدیل به اقامتگاه، هاستل و کافه بودند. موزه‌های خصوصی مقصد تازه‌ای در شهر تهران بودند و هر روز به وسعت جاذبه‌های گردشگری افزوده می‌شد…

ادامه مقاله

گزارش تصویری گزارش تصویری

گزارش تصویری

نمایش همه

نظرات بسته شده است.