روزنامه ۲۰ مهر ۱۳۹۹

روزنامه چندرسانه‌ای دروازه تهران - ۲۰ مهر ۱۳۹۹ - Darvazehtehran - Darvazeh tehran

یادداشت روز یادداشت روز

سرنوشت اسکلت ۷ هزار ساله خیابان مولوی

قدیمی‌ترین تهرانی در موزه است

شش سال پیش دقت و کنجکاوی یک دانشجوی باستان‌شناسی در حفاری‌های آب و فاضلاب خیابان مولوی تاریخ تهران را عقب‌تر برد. کشف اسکلت هفت هزار ساله در خیابان مولوی یافته باستانی پر سر و صدایی بود که برخی را بر آن داشت تا تاریخ سکونت در تهران را تا هفت هزار سال پیش عقب ببرند…

ادامه مقاله

یادداشت روز یادداشت روز

سرنوشت اسکلت ۷ هزار ساله خیابان مولوی

قدیمی‌ترین تهرانی در موزه است

شش سال پیش دقت و کنجکاوی یک دانشجوی باستان‌شناسی در حفاری‌های آب و فاضلاب خیابان مولوی تاریخ تهران را عقب‌تر برد. کشف اسکلت هفت هزار ساله در خیابان مولوی یافته باستانی پر سر و صدایی بود که برخی را بر آن داشت تا تاریخ سکونت در تهران را تا هفت هزار سال پیش عقب ببرند…

ادامه مقاله

گزارش تصویری گزارش تصویری

گزارش تصویری

نمایش همه

نظرات بسته شده است.