روزنامه چندرسانه‌ای دروازه تهران ۲۱ مهر ۱۳۹۹

روزنامه چندرسانه‌ای دروازه تهران - ۲۱ مهر ۱۳۹۹ - Darvazehtehran - Darvazeh tehran

یادداشت روز یادداشت روز

نخستین روز ناسالم در پاییز ۹۹ ثبت شد

چتر آلودگی روی سر تهران

تهران روز گذشته (۲۰ مهر) نخستین روز ناسالم پاییزی را پشت سر گذاشت. نخستین روز از فصلی که بنا بر پیش‌بینی‌های مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران سازمان هواشناسی، قرار است تا انتها کم بارش و آلوده‌ باشد…

ادامه مقاله

یادداشت روز یادداشت روز

نخستین روز ناسالم در پاییز ۹۹ ثبت شد

چتر آلودگی روی سر تهران

تهران روز گذشته (۲۰ مهر) نخستین روز ناسالم پاییزی را پشت سر گذاشت. نخستین روز از فصلی که بنا بر پیش‌بینی‌های مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران سازمان هواشناسی، قرار است تا انتها کم بارش و آلوده‌ باشد…

ادامه مقاله

 

گزارش تصویری گزارش تصویری

گزارش تصویری

نمایش همه

نظرات بسته شده است.