روزنامه ۲۲ شهریور ۹۹

روزنامه دروازه تهران - ۲۲ شهریور ۱۳۹۹

یادداشت روز یادداشت روز

قدیمی‌ترین آموزشگاه رانندگی پایتخت کدام است

یادگار از روزگار اتول سواری

۱۲۰ سال از ورود اولین اتومبیل به ایران می‌‌گذرد و در این سال‌ها خاطرات اندکی از اتومبیل‌های اولیه به یادگار مانده است. ردی از آن خاطرات را می‌توان در تهران، خیابان مولوی و خیابان وحدت اسلامی جست و جو کرد. در میان انبوه ساختمان‌ها و مغازه‌هایی که یکی در میان صاحبانشان سعی کرده‌اند با بازسازیشان چهره نویی به آنها بدهند، ساختمان قدیمی آجرکاری شده‌ای به چشم می‌خورد که …

ادامه مقاله

یادداشت روز یادداشت روز

قدیمی‌ترین آموزشگاه رانندگی پایتخت کدام است

یادگار از روزگار اتول سواری

۱۲۰ سال از ورود اولین اتومبیل به ایران می‌‌گذرد و در این سال‌ها خاطرات اندکی از اتومبیل‌های اولیه به یادگار مانده است. ردی از آن خاطرات را می‌توان در تهران، خیابان مولوی و خیابان وحدت اسلامی جست و جو کرد. در میان انبوه ساختمان‌ها و مغازه‌هایی که یکی در میان صاحبانشان سعی کرده‌اند با بازسازیشان چهره نویی به آنها بدهند، ساختمان قدیمی آجرکاری شده‌ای به چشم می‌خورد که …

ادامه مقاله

گزارش تصویری گزارش تصویری

گزارش تصویری

نمایش همه

نظرات بسته شده است.