روزنامه چندرسانه‌ای دروازه تهران ۲۲ مهر ۱۳۹۹

روزنامه چندرسانه‌ای دروازه تهران - ۲۲ مهر ۱۳۹۹ - Darvazehtehran - Darvazeh tehran

یادداشت روز یادداشت روز

گام‌های نخست برای حذف موتور سیکلت‌های بنزین‌سوز

 خیال تهران برای گذر از آلودگی

موتور سیکلت‌ها برای شهر تهران نقش حیاتی دارند و تصور تهران بدون حضور آن‌ها ممکن نیست. وسایلی نقلیه‌ای که حمل و نقل بسیاری از خدمات و کالاها را بر عهده دارند و برای مسافران عجول و مقصدهای فوری حکم معجزه را دارند؛ اما همین موتورهای کاربراتوری و بنزین سوز پا روی گلوی هوای پاک تهران نیز گذاشته‌اند…

ادامه مقاله

یادداشت روز یادداشت روز

گام‌های نخست برای حذف موتور سیکلت‌های بنزین‌سوز

 خیال تهران برای گذر از آلودگی

موتور سیکلت‌ها برای شهر تهران نقش حیاتی دارند و تصور تهران بدون حضور آن‌ها ممکن نیست. وسایلی نقلیه‌ای که حمل و نقل بسیاری از خدمات و کالاها را بر عهده دارند و برای مسافران عجول و مقصدهای فوری حکم معجزه را دارند؛ اما همین موتورهای کاربراتوری و بنزین سوز پا روی گلوی هوای پاک تهران نیز گذاشته‌اند…

ادامه مقاله

 

گزارش تصویری گزارش تصویری

گزارش تصویری

نمایش همه

نظرات بسته شده است.