روزنامه ۲۳ شهریور ۹۹

روزنامه دروازه تهران - ۲۳ شهریور ۱۳۹۹

یادداشت روز یادداشت روز

آخرین وضعیت خانه نیما یوشیج

خانه‌ام ابری‌ست

نبش کوچه رهبری در محله دزاشیب خانه ویلایی جمع و جوری با شیروانی رنگ پریده پشت دیوارهای سفید رنگی پنهان شده است. رهگذران کنجکاو اگر کمی سرک بکشند، خانه‌ای آجری با ستون‌های آبی رنگ را می‌بینند. تا مدتی پیش حیاط پر از زباله شده و بر قاب پنجره‌ها چند شیشه شکسته مانده بود…

ادامه مقاله

یادداشت روز یادداشت روز

آخرین وضعیت خانه نیما یوشیج

خانه‌ام ابری‌ست

نبش کوچه رهبری در محله دزاشیب خانه ویلایی جمع و جوری با شیروانی رنگ پریده پشت دیوارهای سفید رنگی پنهان شده است. رهگذران کنجکاو اگر کمی سرک بکشند، خانه‌ای آجری با ستون‌های آبی رنگ را می‌بینند. تا مدتی پیش حیاط پر از زباله شده و بر قاب پنجره‌ها چند شیشه شکسته مانده بود…

ادامه مقاله

گزارش تصویری گزارش تصویری

گزارش تصویری

نمایش همه

نظرات بسته شده است.