روزنامه چندرسانه‌ای دروازه تهران ۲۳ مهر ۱۳۹۹

روزنامه چندرسانه‌ای دروازه تهران - ۲۳ مهر ۱۳۹۹ - Darvazehtehran - Darvazeh tehran

یادداشت روز یادداشت روز

نگاهی به قدیمی‌ترین راه آهن ایران

تهران هنوز ماشین دودی دارد

اسفند سال ۹۷ شهرداری در حال عملیات عمرانی در خیابان فداییان اسلام بود که ریل راه آهنی قدیمی از زیر خاک بیرون آمد. ریل راه آهنی که آن سال کشف شد، قدیمی‌ترین ریل راه آهن ایران و مسیر معروف تهران به شاه عبدالعظیم شهرری بود. ریلی که حالا پس از نزدیک صد سال فراموشی روزگار تازه‌ای در انتظارش است…

ادامه مقاله

یادداشت روز یادداشت روز

نگاهی به قدیمی‌ترین راه آهن ایران

تهران هنوز ماشین دودی دارد

اسفند سال ۹۷ شهرداری در حال عملیات عمرانی در خیابان فداییان اسلام بود که ریل راه آهنی قدیمی از زیر خاک بیرون آمد. ریل راه آهنی که آن سال کشف شد، قدیمی‌ترین ریل راه آهن ایران و مسیر معروف تهران به شاه عبدالعظیم شهرری بود. ریلی که حالا پس از نزدیک صد سال فراموشی روزگار تازه‌ای در انتظارش است…

ادامه مقاله

 

گزارش تصویری گزارش تصویری

گزارش تصویری

نمایش همه

نظرات بسته شده است.