روزنامه ۲۴ شهریور ۹۹

روزنامه چندرسانه‌ای دروازه تهران - ۲۴ شهریور ۱۳۹۹ - Darvazehtehran - Darvazeh tehran

یادداشت روز یادداشت روز

همکاری شهرداری تهران با دانشگاه‌ها

متروکه‌ها در خدمت نوآوری

استارت‌اپ‌ها در سال‌های گذشته روند رو به رشدی داشتند. در کنار خدماتی که این حوزه پوشش می‌دهد، نوآوری در فضاهای شهری یکی از تاثیرات شرکت‌های استارت‌اپی بوده است. شرکت‌های دانش بنیان پایتخت حالا مراکز خاص خود را در پایتخت راه انداخته‌اند. مراکزی تحت حمایت نهادهای مختلف است و …

ادامه مقاله

یادداشت روز یادداشت روز

همکاری شهرداری تهران با دانشگاه‌ها

متروکه‌ها در خدمت نوآوری

استارت‌اپ‌ها در سال‌های گذشته روند رو به رشدی داشتند. در کنار خدماتی که این حوزه پوشش می‌دهد، نوآوری در فضاهای شهری یکی از تاثیرات شرکت‌های استارت‌اپی بوده است. شرکت‌های دانش بنیان پایتخت حالا مراکز خاص خود را در پایتخت راه انداخته‌اند. مراکزی تحت حمایت نهادهای مختلف است و …

ادامه مقاله

گزارش تصویری گزارش تصویری

گزارش تصویری

نمایش همه

نظرات بسته شده است.