روزنامه ۲۵ شهریور ۹۹

روزنامه دروازه تهران - ۲۵ شهریور ۱۳۹۹

یادداشت روز یادداشت روز

نگاهی به وضعیت میادین میوه و تره‌بار تهران

ارزان‌تر در روزگار گرانی

میادین میوه و تره‌بار تهران یکی از مهمترین مراکز خرید برای خانوارهاست. دسترسی پذیری، تعداد بالا و تنوع خدمات این مراکز به خرید روزانه شهروندان کمک می‌کند. میادین و بازارهایی که این روزها همزمان با همه‌گیری کرونا و وضعیت اقتصادی کشور فعال هستند و خدمت‌رسان شهروندان شهر هستند…

ادامه مقاله

یادداشت روز یادداشت روز

نگاهی به وضعیت میادین میوه و تره‌بار تهران

ارزان‌تر در روزگار گرانی

میادین میوه و تره‌بار تهران یکی از مهمترین مراکز خرید برای خانوارهاست. دسترسی پذیری، تعداد بالا و تنوع خدمات این مراکز به خرید روزانه شهروندان کمک می‌کند. میادین و بازارهایی که این روزها همزمان با همه‌گیری کرونا و وضعیت اقتصادی کشور فعال هستند و خدمت‌رسان شهروندان شهر هستند…

ادامه مقاله

گزارش تصویری گزارش تصویری

گزارش تصویری

نمایش همه

نظرات بسته شده است.