روزنامه ۲۶ شهریور ۹۹

روزنامه دروازه تهران - ۲۶ شهریور ۱۳۹۹

یادداشت روز یادداشت روز

آیا  شهروندان میدان‌ها را صاحب هویت می‌کنند

شهر آدم‌ها یا ماشین‌ها

نزدیک به یک سده است که از شکل‌گیری شهرهای مدرن در ایران می‌گذرد و «میدان»ها این سازه‌های گرد که خودروها به دور آنها می‌چرخند تا راه خود را به خیابان دیگری پیدا کنند، جای خود را در شهر و در ذهن مردم باز کرده‌اند. میدان برای بسیاری از شهروندان در کارکرد ترافیکی‌اش یا برای تغییر مسیر‌ها و دسترسی‌ به خیابان‌های دیگر …

ادامه مقاله

یادداشت روز یادداشت روز

آیا  شهروندان میدان‌ها را صاحب هویت می‌کنند

شهر آدم‌ها یا ماشین‌ها

نزدیک به یک سده است که از شکل‌گیری شهرهای مدرن در ایران می‌گذرد و «میدان»ها این سازه‌های گرد که خودروها به دور آنها می‌چرخند تا راه خود را به خیابان دیگری پیدا کنند، جای خود را در شهر و در ذهن مردم باز کرده‌اند. میدان برای بسیاری از شهروندان در کارکرد ترافیکی‌اش یا برای تغییر مسیر‌ها و دسترسی‌ به خیابان‌های دیگر …

ادامه مقاله

گزارش تصویری گزارش تصویری

گزارش تصویری

نمایش همه

نظرات بسته شده است.