روزنامه ۲۶ مرداد ۹۹

روزنامه دروازه تهران - ۲۶ مرداد ۱۳۹۹

یادداشت روز یادداشت روز

باغ فردوس تهران چگونه برپا شد

بهشتی در آغاز خیابان چنارهای بلند

خیابان ولیعصر بعد از میدان تجریش پیچ می‌خورد و سرازیر می‌شود. بعد از پیچ صدای آب روان در جویی که درختان کهنسال در دو طرف احاطه‌اش کرده‌اند، نگاه‌ها را به سمت یک عمارت سفید قدیمی جلب می‌کند. نمای دیدنی‌ از باغ فردوس که حالا موزه سینما را در خود جای داده…

ادامه مقاله

یادداشت روز یادداشت روز

باغ فردوس تهران چگونه برپا شد

بهشتی در آغاز خیابان چنارهای بلند

خیابان ولیعصر بعد از میدان تجریش پیچ می‌خورد و سرازیر می‌شود. بعد از پیچ صدای آب روان در جویی که درختان کهنسال در دو طرف احاطه‌اش کرده‌اند، نگاه‌ها را به سمت یک عمارت سفید قدیمی جلب می‌کند. نمای دیدنی‌ از باغ فردوس که حالا موزه سینما را در خود جای داده…

ادامه مقاله

گزارش تصویری گزارش تصویری

عکس خبر

نمایش همه

نظرات بسته شده است.