روزنامه ۲۷ مرداد ۹۹

روزنامه دروازه تهران - ۲۷ مرداد ۱۳۹۹

یادداشت روز یادداشت روز

درباره باغ اتحادیه که کنسرت کلهر در آنجا برگزار شد

نوای شهر خاموش در آخرین باغ لاله‌زار

هرسال روز سیزده مرداد ساعت سه ربع کم بعدازظهر خیلی‌ها یادی از یک خانه باغ تاریخی در لاله‌زار تهران می‌کنند. آن عشق مرداد ماهی که پزشکزاد دایی جان ناپلئون را با آن آغاز کرده بود و ناصر تقوایی در یک عمارت تاریخی در قلب تهران جلوی دوربین برد، خانه باغ اتحادیه تهران را برای همیشه با نام دایی جان ناپلئون گره زد و …

ادامه مقاله

یادداشت روز یادداشت روز

هرسال روز سیزده مرداد ساعت سه ربع کم بعدازظهر خیلی‌ها یادی از یک خانه باغ تاریخی در لاله‌زار تهران می‌کنند. آن عشق مرداد ماهی که پزشکزاد دایی جان ناپلئون را با آن آغاز کرده بود و ناصر تقوایی در یک عمارت تاریخی در قلب تهران جلوی دوربین برد، خانه باغ اتحادیه تهران را برای همیشه با نام دایی جان ناپلئون گره زد و هر سال سیزده مرداد می‌شود یادش را زنده کرد.

ادامه مقاله

گزارش تصویری گزارش تصویری

گزارش تصویری

نمایش همه

نظرات بسته شده است.