روزنامه ۲۸ مرداد ۹۹

روزنامه دروازه تهران - ۲۸ مرداد ۱۳۹۹

یادداشت روز یادداشت روز

چگونه زیرگذر نصر جای پل گیشا را گرفت

از تولد تا خداحافظی با یک پل

نزدیک به ۳۰ و اندی سال بود که تهرانی‌ها محله گیشا را با پلی به خاطر می‌آوردند که از روی اتوبان چمران می‌گذشت. پلی که گرچه حالا نبودش به چشم تهرانی‌ها می‌آید اما جایش را زیرگذر نصر گرفته است. زیرگذری که بیش از پل گیشا توانسته گره از کار ترافیک تهران باز کند.

ادامه مقاله

یادداشت روز یادداشت روز

چگونه زیرگذر نصر جای پل گیشا را گرفت

از تولد تا خداحافظی با یک پل

نزدیک به ۳۰ و اندی سال بود که تهرانی‌ها محله گیشا را با پلی به خاطر می‌آوردند که از روی اتوبان چمران می‌گذشت. پلی که گرچه حالا نبودش به چشم تهرانی‌ها می‌آید اما جایش را زیرگذر نصر گرفته است. زیرگذری که بیش از پل گیشا توانسته گره از کار ترافیک تهران باز کند.

ادامه مقاله

گزارش تصویری گزارش تصویری

گزارش تصویری

نمایش همه

نظرات بسته شده است.