روزنامه ۲۹ مرداد ۹۹

روزنامه دروازه تهران - ۲۹ مرداد ۱۳۹۹

یادداشت روز یادداشت روز

درباره باغ رهنما در شمال تهران

در میان آسمان خراش‌ها

منطقه شمالی تهران زمانی پر از باغ‌ بود. میان درختان کهن و باغ‌های فراوان، خانه باغ‌های بسیاری وجود داشت. حالا اما از باغ‌های شمالی تهران تعداد انگشت شماری باقی مانده است. باغ تاریخی رهنما یکی از باغ‌های باقی مانده در حوالی دزاشیب تهران است. باغی که خاطرات و خطرات زیادی را پشت سر گذاشته و …

ادامه مقاله

یادداشت روز یادداشت روز

درباره باغ رهنما در شمال تهران

در میان آسمان خراش‌ها

منطقه شمالی تهران زمانی پر از باغ‌ بود. میان درختان کهن و باغ‌های فراوان، خانه باغ‌های بسیاری وجود داشت. حالا اما از باغ‌های شمالی تهران تعداد انگشت شماری باقی مانده است. باغ تاریخی رهنما یکی از باغ‌های باقی مانده در حوالی دزاشیب تهران است. باغی که خاطرات و خطرات زیادی را پشت سر گذاشته و …

ادامه مقاله

گزارش تصویری گزارش تصویری

گزارش تصویری

نمایش همه

نظرات بسته شده است.