روزنامه ۲ شهریور ۹۹

روزنامه دروازه تهران - ۲ شهریور ۱۳۹۹

یادداشت روز یادداشت روز

برنامه‌های شهرداری تهران برای توسعه دوچرخه سواری؟

۵۰۰ کیلومتر مسیر برای رکاب زدن

دوچرخه‌سواری ایده جدیدی است که در پایتخت به راه افتاده، ایده‌ای که از میان جوانان آغاز شد  و توسعه زیرساخت‌های دوچرخه‌سواری توسط شهرداری تهران نیز به ترویج آن کمک کرده است. این روز‌ها زنان و مردانی که پا به رکاب شده‌اند و دوچرخه را به عنوان وسیله حمل و نقل خود در تهران انتخاب کرده‌اند، بیشتر به چشم می‌آیند…

ادامه مقاله

یادداشت روز یادداشت روز

برنامه‌های شهرداری تهران برای توسعه دوچرخه سواری؟

۵۰۰ کیلومتر مسیر برای رکاب زدن

دوچرخه‌سواری ایده جدیدی است که در پایتخت به راه افتاده، ایده‌ای که از میان جوانان آغاز شد  و توسعه زیرساخت‌های دوچرخه‌سواری توسط شهرداری تهران نیز به ترویج آن کمک کرده است. این روز‌ها زنان و مردانی که پا به رکاب شده‌اند و دوچرخه را به عنوان وسیله حمل و نقل خود در تهران انتخاب کرده‌اند، بیشتر به چشم می‌آیند…

ادامه مقاله

گزارش تصویری گزارش تصویری

گزارش تصویری

نمایش همه

نظرات بسته شده است.