روزنامه ۲ مهر ۱۳۹۹

روزنامه چندرسانه‌ای دروازه تهران - ۲ مهر ۱۳۹۹ - Darvazehtehran - Darvazeh tehran

یادداشت روز یادداشت روز

روایتی از ایستگاه آتش‌نشانی میدان حسن‌آباد

اطفاییه شماره یک روی گورستان بنا شد

ضلع شمالی میدان حسن‌آباد؛ ایستگاه شماره یک آتش‌نشانی تهران. این ایستگاه را ۸۸ سال پیش روی یک گورستان کهنه بنا کردند. دم‌ودستگاه آتش‌نشانی البته قبل‌تر از آن یعنی در سال ۱۳۰۳ به گاراژ «حسینی» در سه‌راه امین‌حضور راه یافته بود که امروز اثری از آن نیست…

ادامه مقاله

یادداشت روز یادداشت روز

روایتی از ایستگاه آتش‌نشانی میدان حسن‌آباد

اطفاییه شماره یک روی گورستان بنا شد

ضلع شمالی میدان حسن‌آباد؛ ایستگاه شماره یک آتش‌نشانی تهران. این ایستگاه را ۸۸ سال پیش روی یک گورستان کهنه بنا کردند. دم‌ودستگاه آتش‌نشانی البته قبل‌تر از آن یعنی در سال ۱۳۰۳ به گاراژ «حسینی» در سه‌راه امین‌حضور راه یافته بود که امروز اثری از آن نیست…

ادامه مقاله

گزارش تصویری گزارش تصویری

گزارش تصویری

نمایش همه

نظرات بسته شده است.