روزنامه ۳۰ شهریور ۱۳۹۹

روزنامه چندرسانه‌ای دروازه تهران - ۳۰ شهریور ۱۳۹۹ - Darvazehtehran - Darvazeh tehran

یادداشت روز یادداشت روز

طهران قدیم در روایت عبد‌االله مستوفی

گزارش دست اول از خیابان‌های تهران

یکی از مهم‌ترین منابعی که در شناخت دوره قاجاریه مورد استفاده قرار می‌گیرد کتاب دوجلدی « شرح زندگانی من» نوشته عبد‌الله مستوفی است. کتابی که از آن به عنوان گزارشی از تاریخ اجتماعی و اداری دوره قاجاریه یاد می‌شود. عبدالله مستوفی از خاندانی بود که به عنوان مستوفی‌‌ها و دیوان سالار‌های دربارهای قاجار شناخته می‌‌شدند…

ادامه مقاله

یادداشت روز یادداشت روز

طهران قدیم در روایت عبد‌االله مستوفی

گزارش دست اول از خیابان‌های تهران

یکی از مهم‌ترین منابعی که در شناخت دوره قاجاریه مورد استفاده قرار می‌گیرد کتاب دوجلدی « شرح زندگانی من» نوشته عبد‌الله مستوفی است. کتابی که از آن به عنوان گزارشی از تاریخ اجتماعی و اداری دوره قاجاریه یاد می‌شود. عبدالله مستوفی از خاندانی بود که به عنوان مستوفی‌‌ها و دیوان سالار‌های دربارهای قاجار شناخته می‌‌شدند…

ادامه مقاله

گزارش تصویری گزارش تصویری

گزارش تصویری

نمایش همه

نظرات بسته شده است.