روزنامه ۳۱ شهریور ۱۳۹۹

روزنامه چندرسانه‌ای دروازه تهران - ۳۱ شهریور ۱۳۹۹ - Darvazehtehran - Darvazeh tehran

یادداشت روز یادداشت روز

درباره فریدون مشیری، شاعری از خیابان ایرانِ تهران

هنوز بی تو مهتاب شبی

فریدون مشیری در تهران و در خیابان عین‌الدوله قدیم (خیابان ایران فعلی) به دنیا آمد. پدرش متولد همدان بود اما اصلیت همدانی نداشتند. گویا جد پدری‌اش به همدان می‌ رود و از همین رو پدر فریدون در همدان به دنیا می‌آید. پدربزرگ مادری‌اش میرزا‌جواد موتمن‌‌الممالک در تاریخ قاجار و مشروطه چهره شناخته شده و …

ادامه مقاله

یادداشت روز یادداشت روز

درباره فریدون مشیری، شاعری از خیابان ایرانِ تهران

هنوز بی تو مهتاب شبی

فریدون مشیری در تهران و در خیابان عین‌الدوله قدیم (خیابان ایران فعلی) به دنیا آمد. پدرش متولد همدان بود اما اصلیت همدانی نداشتند. گویا جد پدری‌اش به همدان می‌ رود و از همین رو پدر فریدون در همدان به دنیا می‌آید. پدربزرگ مادری‌اش میرزا‌جواد موتمن‌‌الممالک در تاریخ قاجار و مشروطه چهره شناخته شده و …

ادامه مقاله

گزارش تصویری گزارش تصویری

گزارش تصویری

نمایش همه

نظرات بسته شده است.