روزنامه ۳ مهر ۱۳۹۹

روزنامه چندرسانه‌ای دروازه تهران - ۳ مهر ۱۳۹۹ - Darvazehtehran - Darvazeh tehran

یادداشت روز یادداشت روز

شهرداری چه برنامه‌ای برای روز تهران در نظر دارد؟

آخرین هفته تهران در قرن ۱۴ خورشیدی

۲۳۵ سال پیش، آغامحمد خان قاجار، روز يكشنبه ۱۱ جمادي‌الثاني ۱۱۶۴ خورشیدی همزمان با عيد نوروز در كاخ گلستان تاج سلطنت ايران را بر سر گذاشت و تهران را به عنوان پايتخت ایران معرفي كرد. آن روزها شاه قاجاری تصورش را نمي‌كرد كه اين تصميمش روزي تهران را …

ادامه مقاله

یادداشت روز یادداشت روز

شهرداری چه برنامه‌ای برای روز تهران در نظر دارد؟

آخرین هفته تهران در قرن ۱۴ خورشیدی

۲۳۵ سال پیش، آغامحمد خان قاجار، روز يكشنبه ۱۱ جمادي‌الثاني ۱۱۶۴ خورشیدی همزمان با عيد نوروز در كاخ گلستان تاج سلطنت ايران را بر سر گذاشت و تهران را به عنوان پايتخت ایران معرفي كرد. آن روزها شاه قاجاری تصورش را نمي‌كرد كه اين تصميمش روزي تهران را …

ادامه مقاله

گزارش تصویری گزارش تصویری

گزارش تصویری

نمایش همه

نظرات بسته شده است.