روزنامه ۵ شهریور ۹۹

روزنامه دروازه تهران - ۵ شهریور ۱۳۹۹

یادداشت روز یادداشت روز

درباره تکیه دولت که برپا نماند و تخریب شد

مصائب یک سقف

اشتباه رایج است که ساخت تکیه دولت را نتیجه نخستین سفر شاه ناصر‌الدین شاه به اروپا دانسته‌اند. زمانی که شاه نخستین سفر خود را آغاز کرد حدود پنج سال از زمان صدور فرمان ساخت تکیه دولت می‌گذشت و پیش از این سفر کار برپا کردن تکیه دولت آغاز شده بود…

ادامه مقاله

یادداشت روز یادداشت روز

درباره تکیه دولت که برپا نماند و تخریب شد

مصائب یک سقف

اشتباه رایج است که ساخت تکیه دولت را نتیجه نخستین سفر شاه ناصر‌الدین شاه به اروپا دانسته‌اند. زمانی که شاه نخستین سفر خود را آغاز کرد حدود پنج سال از زمان صدور فرمان ساخت تکیه دولت می‌گذشت و پیش از این سفر کار برپا کردن تکیه دولت آغاز شده بود…

ادامه مقاله

گزارش تصویری گزارش تصویری

گزارش تصویری

نمایش همه

نظرات بسته شده است.