روزنامه ۶ شهریور ۹۹

روزنامه دروازه تهران - ۶ شهریور ۱۳۹۹

یادداشت روز یادداشت روز

گذری به قدیمی‌ترین مسجد تهران

عتیقی در دل بازار

بازار تهران شامل محوطه‌ها و بناهای تاریخی مهمی می‌شود. در بسیاری از کوچه و گذر‌های بازار تهران، بناهای ارزشمندی وجود دارد که رد پای برخی از آنها را در تاریخ باید جستجو کرد. یکی از بناهای قدیمی و ارزشمند مجموعه تاریخی بازار تهران، مسجد جامع بازار یا مسجد عتیق است…

ادامه مقاله

یادداشت روز یادداشت روز

گذری به قدیمی‌ترین مسجد تهران

عتیقی در دل بازار

بازار تهران شامل محوطه‌ها و بناهای تاریخی مهمی می‌شود. در بسیاری از کوچه و گذر‌های بازار تهران، بناهای ارزشمندی وجود دارد که رد پای برخی از آنها را در تاریخ باید جستجو کرد. یکی از بناهای قدیمی و ارزشمند مجموعه تاریخی بازار تهران، مسجد جامع بازار یا مسجد عتیق است…

ادامه مقاله

گزارش تصویری گزارش تصویری

گزارش تصویری

نمایش همه

نظرات بسته شده است.