روزنامه ۷ مهر ۱۳۹۹

روزنامه چندرسانه‌ای دروازه تهران - ۷ مهر ۱۳۹۹ - Darvazehtehran - Darvazeh tehran

یادداشت روز یادداشت روز

آیا کودکان بار دیگر خیابان‌های شهر باز می‌گردند؟

شهر بچگی‌ها زیر سایه توسعه

تهران دهه‌هاست که شهری در حال توسعه محسوب می‌شود که به سمت مدرن‌تر شدن گام برمی‌دارد . در این جریانِ توسعه، بیش از هر زمان دیگری شهر از حضور کودکان پاک شده است. حالا کمتر کوچه‌ و خیابانی در تهران می‌توان یافت که بساط گل‌کوچک، هفت سنگ و لی‌لی کودکان برپا باشد. با این حال…

ادامه مقاله

یادداشت روز یادداشت روز

آیا کودکان بار دیگر خیابان‌های شهر باز می‌گردند؟

شهر بچگی‌ها زیر سایه توسعه

تهران دهه‌هاست که شهری در حال توسعه محسوب می‌شود که به سمت مدرن‌تر شدن گام برمی‌دارد . در این جریانِ توسعه، بیش از هر زمان دیگری شهر از حضور کودکان پاک شده است. حالا کمتر کوچه‌ و خیابانی در تهران می‌توان یافت که بساط گل‌کوچک، هفت سنگ و لی‌لی کودکان برپا باشد. با این حال…

ادامه مقاله

گزارش تصویری گزارش تصویری

گزارش تصویری

نمایش همه

نظرات بسته شده است.