روزنامه ۸ مهر ۱۳۹۹

روزنامه چندرسانه‌ای دروازه تهران - ۸ مهر ۱۳۹۹ - Darvazehtehran - Darvazeh tehran

یادداشت روز یادداشت روز

منبعی برای دنبال کردن عکس‌های تهران قدیم

پایتخت در روزگار فتوگرافی

عکس‌ها بخش مهمی حافظه انسان مدرن را تشکیل می‌دهند. می‌توان با عکس‌هایی که عکاسان از زندگی انسان ثبت کرده‌اند. به خصوصیات فرهنگی، اجتماعی و تحولات تاریخی بشر پی برد. اختراع دوربین عکاسی را  نشانه‌ای از میل انسان به جاودانگی دانسته‌اند…

ادامه مقاله

یادداشت روز یادداشت روز

منبعی برای دنبال کردن عکس‌های تهران قدیم

پایتخت در روزگار فتوگرافی

عکس‌ها بخش مهمی حافظه انسان مدرن را تشکیل می‌دهند. می‌توان با عکس‌هایی که عکاسان از زندگی انسان ثبت کرده‌اند. به خصوصیات فرهنگی، اجتماعی و تحولات تاریخی بشر پی برد. اختراع دوربین عکاسی را  نشانه‌ای از میل انسان به جاودانگی دانسته‌اند…

ادامه مقاله

گزارش تصویری گزارش تصویری

گزارش تصویری

نمایش همه

نظرات بسته شده است.