روزنامه ۹ مهر ۱۳۹۹

روزنامه چندرسانه‌ای دروازه تهران - ۹ مهر ۱۳۹۹ - Darvazehtehran - Darvazeh tehran

یادداشت روز یادداشت روز

به مناسبت درگذشت عباس جوانمرد از خاطره‌سازان محله سنگلج

صحنه پرداز تئاتر ملی

عباس جوانمرد سال ۱۳۰۷ در شهر تهران متولد شد و هفتم مهرماه ۱۳۹۹ در تورنتو کانادا درگذشت. او تحصیلات مقدماتی را در مدرسه دار‌الفنون گذراند. از سال ۱۳۳۰ برای تحصیل در رشته تئاتر به هنرستان هنرپیشگی رفت. در آنجا با علی‌ نصیریان، فهیمه راستکار، جعفر والی، بیژن مفید و… هم دوره بود…

ادامه مقاله

یادداشت روز یادداشت روز

به مناسبت درگذشت عباس جوانمرد از خاطره‌سازان محله سنگلج

صحنه پرداز تئاتر ملی

عباس جوانمرد سال ۱۳۰۷ در شهر تهران متولد شد و هفتم مهرماه ۱۳۹۹ در تورنتو کانادا درگذشت. او تحصیلات مقدماتی را در مدرسه دار‌الفنون گذراند. از سال ۱۳۳۰ برای تحصیل در رشته تئاتر به هنرستان هنرپیشگی رفت. در آنجا با علی‌ نصیریان، فهیمه راستکار، جعفر والی، بیژن مفید و… هم دوره بود…

ادامه مقاله

 

گزارش تصویری گزارش تصویری

گزارش تصویری

نمایش همه

نظرات بسته شده است.