سوار بر باد، چهره در دود

سوار بر باد، چهره در دود - دروازه تهران - نازنین کاظمی نوا

موتور وسیله نقلیه‌ای سریع در شهر تهران است، هر چند ارزان بودن آن هم در محبوبیتش بی‌تأثیر نیست. موتورها و راکبانش هر چند نقش زیادی در حمل و نقل شهری تهران دارند اما سهمشان در میان کشته شدگان تصادفات شهری و آلاینده‌های متحرک هم زیاد است. موتورها گاهی فراتر از توانشان در نقش بارکش‌های شهری هم حاضر می‌شوند و بارهای سنگین را جا به جا می‌کنند. خرید موتور برای بسیاری از کسانی که در مرکز تهران زندگی می‌کنند و گرفتار ترافیک و طرح ترافیک هستند همواره یک گزینه جدی برای سرعت در حمل و نقل است. نازنین کاظمی نوا، عکاس دروازه تهران به سطح شهر رفته و چهره راکبان موتور سیکلت‌ها را ثبت کرده است.

۲۹ دی ۱۳۹۹ – روزنامه چندرسانه‌ای دروازه تهران

از میان خبرها: بارهای خطرناک بر دوش موتورهای شهر

نظرات بسته شده است.