قدم زدن در لب خط

قدم زدن در لب خط - دروازه تهران - نازنین کاظمی نوا

میدان شوش یکی از قدیمی‌ترین میدان‌های شهر تهران است. این میدان که همواره بخش مهمی از جنوب تهران بوده دوره‌های تاریخی متفاوتی را از سر گذرانده است. میدان شوش زمانی به لب خط معروف بود، هرچند که لب خط اصطلاحی است که به محله‌های منتهی به خط راه آهن داده شده اما نخستین خط راه آهن تهران این نام را برای شوش به یادگار گذاشته است. میدان شوش در دوره‌های مختلف بافت اقتصادی مختلفی داشته است و امروز مرکز تجمع بلورفروشان است. میدانی که هویت میراثی خود را آرام آرام فراموش کرده اما حالا هویت اجتماعی و اقتصادی خود را در شهر تهران دارد. نازنین کاظمی‌نوا، عکاس دروازه تهران سری به این میدان زده است.

۱۷ اسفند ۱۳۹۹ – روزنامه چندرسانه‌ای دروازه تهران

از میان خبرها: میدانی روی ریل‌ها

نظرات بسته شده است.