ملاقات با خیابان به کارگاه دوم رسید ۱

ملاقات با خیابان به کارگاه دوم رسید ۱ - دروازه تهران - داوود قهردار

دومین دوره کارگاه ملاقات با خیابان روز پنجشنبه ۱۴ اسفند برگزار شد. این دومین دوره کارگاه‌ ملاقات با خیابان است که با هدف آشنایی علاقه‌مندان به خیابان ولیعصر برگزار می‌شود. در این کارگاه شرکت‌کنندگان در دو حوزه تخصصی عکاس و طراحی شهری خیابان ولیعصر را مورد بررسی قرار می‌دهند. شرکت‌کنندگان در دومین دوره کارگاه ملاقات با خیابان در ۱۸ نشست یک روزه در کنار راهبران به بحث و گفت‌وگو درباره خیابان ولیعصر نشستند. پایگاه میراثی خیابان ولیعصر میزبان شرکت‌کنندگان کارگاه ملاقات با خیابان بود. داوود قهردار، عکاس دروازه تهران از این کارگاه تصاویری را ثبت کرده است.

۱۷ اسفند ۱۳۹۹ – روزنامه چندرسانه‌ای دروازه تهران

از میان خبرها: ملاقات عکاسانه ولیعصر

نظرات بسته شده است.